Fødsel

Dåb og navngivning

Navneændring

Konfirmation

Vielse

Dødsfald

 

https://www.personregistrering.dk/ kan man finde informationer, div. anmeldelsesbalnketter, onlineregistrering mv.

 

 

- indeholder oplysninger om mange af de kontaktflader, som danske borgere har med folkekirken i løbet af deres liv.

 På borgerportalen finder du hjælp til:

 Registrering af fødsler

 Dåb

 Konfirmation

 Vielse

 Dødsfald og begravelse

 Optagelse / udmeldelse af folkekirken

Hvad gør man, når...?

På denne side kan man se hvad man skal gøre og hvor man skal henvende sig til de store begivenheder.

 (Klik evt. på et af emnerne i venstre spalte og gå direkte til punktet.)

 

Kirkebog/personregistrering

Sognepræst, Benjamin W.Rasmussen, Tulstrup præstegård, Præstebakken 11, 8680 Ry.   Tlf.: 86 89 14 17, e-mail: bwk(at)km.dk

Henvendelse kan også ske til det fælles kirkekontor i Ry:

Kordegn Kasper Lei Fischer, Ry kirkekontor, Kildebakken 1, 8680 Ry, Tlf.: 86 89 13 50

Åbningstider: mandag 9-15, tirsdag-fredag kl.9-13.

(at) skal erstattes med @, når mail skrives...

 

Fødsel

Fødsler anmeldes af jordmoderen.

Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordmoder ved fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen være kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter fødslen.

Faderskab

Ugifte forældre, der ønsker fælles forældremyndighed, kan i reglen få faderskabet registreret ved at aflevere eller sende en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret, så den er kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter fødslen.

Top

 

Dåb & navngivelse

Barnet skal ifølge loven navngives senest 6 måneder efter fødslen. Det kan ske ved:

  • Dåb

Forældrene henvender sig til sognepræsten og aftaler hvilken søndag, barnet skal døbes.

 Desuden aftales tidspunkt for en forudgående samtale om, hvordan dåben foregår i kirken og hvad den betyder m.m.. Ved samtalen skal præsten have navne og adresser på 2-5 faddere.

 

  • Navngivning

 Hvis forældrene ikke ønsker, at barnet skal døbes, skal der udfyldes en navngivningsblanket (kan rekvireres ved henvendelse til kirkekontoret eller hentes på www.personregistrering.dk). Blanketten sendes til kirkekontoret.

Har forældrene fælles forældremyndighed, skal begge forældre underskrive blanketten.

Efterfølgende modtager forældrene barnets fødsels-og navngivningsattest.

(CPR registret får automatisk besked om navngivningen).

 

Navneændring

 Ansøgning herom indleveres/sendes til bopælssognets kirkekontor. Der skal betales et gebyr (kr.480,-) for sagsbehandlingen. Navneændringer i forbindelse med vielse er ved navnefællesskab gratis.

Hent ansøgningsskemaer og læs nærmere på: www.personregistrering.dk

Top

 

Konfirmation

 I Alling finder konfirmationen sted St. bededag kl.10.00 i Tulstrup Kirke. (fælles for Alling og Tulstrup sogne).

 Konfirmandundervisningen foregår i 7.klasse, og begynder i august måned. 7.årgang bliver orienteret herom i starten af skoleåret.

Top

 

Vielse (bryllup)

Parret henvender sig til sognepræsten og aftaler tidspunkt for vielsen. Derefter henvender man sig til borgmesterkontoret for at få udstedt en prøvelsesattest. Hertil medbringes begges dåbsattester og personnummerbeviser samt evt. skilsmissepapirer.

I rimelig tid før vielsen aftales en samtale med præsten, som forberedelse til vielsen.

Top

 

Dødsfald (begravelse)

 Et dødsfald skal ifølge loven anmeldes til begravelsesmyndigheden (sognepræsten) i afdødes bopælssogn inden 2 hverdage.

En bedemand kan kontaktes for hjælp og bistand med alle de praktiske ting, der er forbundet med begravelsen eller bisættelsen, bl.a. udfyldelse af dødsanmeldelse samt vedlæggelse af de nødvendige attester.

Der aftales tidspunkt for begravelse/bisættelse med sognepræsten og man aftaler tidspunkt for en samtale.

Graveren kontaktes vedrørende valg af gravsted.

 Top

Alling Kirke, Ringvej 35A, Alling, 8680 Ry  | Tlf.: 27154767