Vision for Alling Kirke

 Vi ønsker en kirke for alle.

Menighedslivet står som det centrale og skal ses i sammenhæng med de samlede aktiviteter i pastoratet, hvor vi har 3 kirker, 3 menighedsråd og en fælles præstegård med mødelokale.

I vores kirke skal tradition og fornyelse gå hånd i hånd. Den klassiske gudstjeneste og højmesse skal være gennemgående, men særlige gudstjenester som forårs-, påske-, høst- og Allehelgensgudstjenester skal være events/ højdepunkter i kirkelivet. 1-2 kirkekoncerter skal være et tilbud, der skal medvirke til at give flere lyst til deltagelse i menighedslivet.

Kommunikation skal være tydelig og udbrede kendskabet til gudstjenester og aktiviteter ved at kommunikere på aktuelle og moderne betingelser.

Kirken og vores kirkegård har et stort antal besøgende, hvor mange ikke er faste kirkegængere. Vi ønsker derfor en vedligeholdt kirke og en velholdt kirkegård, hvor den enkelte kan nyde en ro samt glæde over en smukt beliggende kirke i et naturskønt område.

 Alling Menighedsråd

Medlemmer af menighedsrådet ved Alling kirke

 
formand
 
formand
Karsten Iversen
Ringvej 24 B, Alling,
8680 Ry
tlf. 27154767 
 
 
 
 
 
karsteniversen(at)hotmail.com                      

          
(alle (at) skal erstattes af "snabel-a" ved benyttelse af e-mail-adresser...)
 
 
 
 
 
Kasserer
 Lisbeth graa

 

kirkeværge - kontaktperson
 
 
kirkeværge og kontaktperson
Søren Chr. Sørensen
Ringvej 37, Alling,
8680 Ry
tlf. 86891976
 
                                                                                                                                                                                                e-mail: alling(at)pc.dk

 

 

 

 
næstformand,
sekretær og præstegårdsudvalg
 Anja Tarp Dahl
                      
                                                                                                                                               

 

 
præstegårdsudvalg
 
 
præstegårdsudvalg
Bent Svendsen
Alling Gyde 10, Alling,
8680 Ry
tlf.86892865
 
             
 
 
e-mail: kirsten.svendsen(at)hotmail.com

 

- desuden sognepræst Erik Bredmose Simonsen

og graver Runa Olesen

 

 

Alling Kirke, Ringvej 35A, Alling, 8680 Ry