Mødeplan 2021
 
Onsdag d.6./1
aflyst - intet akut på dagsorden
 
Mandag d.15/2 - ekstra møde
referat her
 
Onsdag d.10./3 - dagsorden her
referat her
link til samvirkebrev her
 
Onsdag d.26./5 - dagsorden her
 
Onsdag d.25./8
 
Onsdag d.17./11
 
Fælles MRmøde i DAT:
- ikke planlagt
 
Budgetsamråd i provstiet:
 
 Tirsdag d.16/5
 
 Tirsdag d.7/9
 
Kirkesyn, provsti-syn
- ikke fastlagt
 
 
 
Menighedsrådsmøder
             2020
 
mandag d.23/11
Konstituerende menighedsrådsmøde
kl.20 i Tulstrup præstegård
dagsorden her
referat her
MRmøde, dagsorden her
referar her
forslag til mødeplan 2021 her
 
torsdag d.29/10
MRmøde, dagsorden her
Referat her
Liv i Alling kirke her
Tanker/forslag til julearrangement her
 
Fællesmøde i Ry d.22/9
 
torsdag d.10/9
Alling MRmøde,referat her
fælles MRmøde, referat her
 
Onsdag d.9/9 (kirkesyn) kl.17
 
(Torsdag d.28/5)
(Tirsdag d.12/5 (vedr. valg))
(Torsdag d.19/3)
 
Menighedsmøde i Alling beboerhus
vedr. sam.læg. af menighedsråd
søndag 15/3 kl.15 (blev aflyst))
 
Fælles menighedsrådsmøde
for de 3 sogne i pastoratet
torsdag d.20/2
referat her
 
torsdag d.9/1-2020
referat her
 
 
 
Menighedsrådsmøder
             2019
 
Torsdag d.14/11-2019
referat her
 
Torsdag d.29/8-2019
dagsorden her
referat her
 
Torsdag d.6/6-2019
(godkendelse af budgetbidrag)
dagsorden her
referat her
 
Onsdag d.22/5-2019
(kirkesyn kl.16)
møde umiddelbart efter
dagsorden her
referat her
 
Torsdag d.7/3-2019
(godkendelse af årsregnskab)
dagsorden her
referat her
 
torsdag d.24/1-2019 kl.19
dagsorden her
ref.form.møde her
referat her
 
 
Menighedsrådsmøder
            2018
 
torsdag d.15/11-2018 kl.19
referat her
 
 
torsdag d.31/5-2018 kl.17
kirkesyn kl.16
dagsorden
referat
 
torsdag d.1/3-2018 kl.19
dagsorden her
referat her
 
 
Menighedsrådsmøder
           2017:
 
torsdag d.9/11-2017
dagsorden her
referat her
 
torsdag d.24/8-2017
dagsorden her
referat formandsmøde her
 
torsdag d.1/6-2017
dagsorden her
referat her
 
torsdag d.18/5-2017
kirkesyn m provst
plan her
 
torsdag d.2/3-2017
dagsorden her
 
torsdag d. 5/1-2017
dagsorden
referat her
 
 
Menighedsrådsmøder
          i 2016:
 
tirsdag d.1/3-2016
dagsorden her
referat her
 
kirkesyn og efterfølgende møde
torsdag d.2/6-2016
- dagsorden her
- referat her
 
onsdag d.24/8-2016
- dagsorden her
- referat her
 
torsdag 27/10-2016
- dagsorden her
- referat her
 
Konst.møde 
torsdag den 17/11-2016.
- referat her
- konstituering her
 
 
 
Menighedsrådsmøder
             i 2015:
 
torsdag d. 5/3-2015
- dagsorden her
- referat her
 
torsdag d. 28/5-2015
(med kirkesyn)
- dagsorden her
- referat her
 
torsdag d. 23/9-2015
- dagsorden her
- referat her
 
torsdag d. 19/11-2015
- dagsorden her
- referat her
 
 
 
Menighedsrådsmøder
             i 2014:
 
torsdag d. 27/2-2014
- dagsorden her
- referat her
 
torsdag d. 21/5-2014
- dagsorden her
referat her
 
onsdag d. 4/6-2014 kl. 16
- kirkesyn
 
 torsdag d. 14/8-2014
- dagsorden her
- referat her
 
torsdag d.20/11-2014
- dagsorden her
- referat her
 
 
Menighedsrådsmøder,
             i 2013:
 
torsdag 10/1-2013
- dagsorden her
- referat her
 
torsdag 21/2-2013
- dagsorden her
- referat her
 
tirsdag d. 7/5-2013
kirkegårdssyn m provst og kirkegårdskonsulent
- forslag fra kirkegårdskonsulent her
 
torsdag 16/5-2013
- dagsorden her
- referat her
 
kirkesyn m provst
10. juni 2013
 
torsdag 22/8-2013
- dagsorden her
- referat her
 
torsdag 10/10-2013
- dagsorden her
- referat, her
 
onsdag 27/11-2013
- dagsorden, her
- referat her

 Vision for Alling Kirke

 Vi ønsker en kirke for alle.

Menighedslivet står som det centrale og skal ses i sammenhæng med de samlede aktiviteter i pastoratet, hvor vi har 3 kirker, 3 menighedsråd og en fælles præstegård med mødelokale.

I vores kirke skal tradition og fornyelse gå hånd i hånd. Den klassiske gudstjeneste og højmesse skal være gennemgående, men særlige gudstjenester som forårs-, påske-, høst- og Allehelgensgudstjenester skal være events/ højdepunkter i kirkelivet. 1-2 kirkekoncerter skal være et tilbud, der skal medvirke til at give flere lyst til deltagelse i menighedslivet.

Kommunikation skal være tydelig og udbrede kendskabet til gudstjenester og aktiviteter ved at kommunikere på aktuelle og moderne betingelser.

Kirken og vores kirkegård har et stort antal besøgende, hvor mange ikke er faste kirkegængere. Vi ønsker derfor en vedligeholdt kirke og en velholdt kirkegård, hvor den enkelte kan nyde en ro samt glæde over en smukt beliggende kirke i et naturskønt område.

 Alling Menighedsråd

Medlemmer af menighedsrådet ved Alling kirke

(- og stedfortrædere, nederst)

  
Formand
 
Karsten Iversen
Ringvej 9, Alling
8680 Ry
 
tlf. 27 15 47 67 
karsteniversen(at)hotmail.com 
          
(alle (at) skal erstattes af "snabel-a" ved benyttelse af e-mail-adresser
 
 
Næstformand,
sekretær og præstegårdsudvalg:

Anja Tarp Dahl,
Alling gyde 1, Alling
8680 Ry

tlf. 61 60 34 31
e-mail: anjatarp(at)gmail.com
 
 
 
Kirkeværge
 
Lisbeth Graae Rasmussen,
Søvej 14, Alling
8680 Ry
 
tlf. 61 79 27 86
lisbethgraae9(at)gmail.com

 

Kontaktperson og præstegårdsudvalg

Lisbeth Sangill
Silkeborgvej 63,
8680 Ry
 
tlf. 24 60 00 41
lisbethsangill(at)hotmail.com
 
 
 
Kasserer
 
Karen Hedin
Søvej 40A, Alling
8680 Ry
 
tlf.: 86 89 16 61 
hedin(at)c.dk

                        

                                                                           
 Sognepræst

Benjamin Würtz Rasmussen
Præstebakken 11,
Tulstrup
8680 Ry

tlf. 86 89 14 17
bwk(at)km.dk

 

 

 

Stedfortrædere til menighedsrådet:

 

Birgitte Pasgaard
Tulstrupvej 8
8680 Ry
 
tlf.27777571
bpasgaard(at)mail.dk
 
 
Ursula Podzinski Svensen
Ringvej 31
8680 Ry
 
tlf.51572249
svendsenu(at)hotmail.com
 
 
Kenneth Vex
Ringvej 21
8680 Ry
 
tlf.30583120
vex50(at)hotmail.com
 
 
 
 
 
 
 
Valgforsamling for Alling Sogn blev afholdt den 17. september 2020

De valgte medlemmer til menighedsrådet er:

Holger Karsten Iversen
Anja Tarp
Lisbeth Graae Rasmussen
Lisbeth Sangill
Karen Johanne Hedin

De valgte stedfortrædere er:

Birgitte Pasgaard
Ursula Podzimski Svendsen
Kenneth Vex

Det er muligt at udløse et afstemningsvalg ved indgivelse af en kandidatliste senest torsdag den 15. oktober 2020. Og, da der ikke indkom andre kandidatlister, er ovenstående personer hermed valgt, som nævnt, til menighedsrådet og som stedfortrædere.

Der skal vælges 5 medlemmer til Alling Menighedsråd.
Kandidatlisten skal være underskrevet af 5 stillere.
Menighedsrådets funktionsperiode er 29. november 2020 – 1. december 2024.
Kandidatlisten skal udarbejdes på en af kirkeministeriet godkendt formular.
Kandidatlisten kan afleveres til:
Karsten Iversen, Ringvej 9, 8680 Ry eller til
Lisbeth Graae Rasmussen, Søvej 14, 8680 Ry
(Normalt mellem kl. 18-21.)
Alling Kirke, Ringvej 35A, Alling, 8680 Ry