Hvis ingen andre er nævnt, er det konstitueret præst Benjamin Würtz Rasmussen, der forretter gudstjenesterne i Alling kirke.
Hosstående liste omhandler kun begivenheder i Alling kirke.
 
Gudstjenestelisten for hele pastoratet, Dover, Alling og Tulstrup kirker kan ses her.
 
 
 
Klik på bibelen herunder og læs teksten til næste helligdags gudstjeneste

 

 

Gudstjenester - og andre begivenheder i Alling kirke (ser siden mærkelig ud på mobilen? prøv at vende mobilen til "bredformat")

 
22/9  - 14.søndag efter trinitatis - gudstjeneste kl.9.30
            v/Jesper Hanneslund
 
 6/10 - 16.søndag efter trinitatis - gudstjeneste kl.9.30
            v/Dorthe Gudmund Larsen
 
20/10 - 18.søndag efter trinitatis - højmesse kl.11.00
 
27/10 - 19.søndag efter trinitatis - gudstjeneste kl.9.30
 
 3/11 - alle helgensdag - gudstjeneste kl.17.30
           med efterfølgende fællesspisning i beboerhuset
 
13/11 - foredrag i Alling beboerhus, se kirkebladet
 
17/11 - 22.søndag efter trinitatis - gudstjeneste kl.9.30
              v/Jesper Hanneslund
 
 8/12 - 2.søndag i advent - gudstjeneste kl.9.30
 
22/12 - 4.søndag i advent - højmesse kl.11.00
 
 
Alling Kirke, Ringvej 35A, Alling, 8680 Ry