kirkegården:
 
oversigtskort x2
 
gravpladser til kister,
 
gravpladser til urner
 
"ukendtes"
 
kirkegårdstakster
 
kirkegårdsprotokol
 
gravminder
 
lapidarium
 
materialeplads
 
værktøj til låns
 
affaldsstativer og -sortering

Kirkegården

Prisliste 2021 alle ydelser Skanderborg provsti.
Siden er under oprettelse. Eventuelle spørgsmål vedrørende kirkegården og takster for brug af kirke og kirkegård kan rettes til kirkeværgen, Lisbeth Graae, tlf. 61792786, eller kirketjeneren på tlf.93956484
 
 
Alling kirkegård har pt cirka 200 kistegravpladser, som er fordelt på gravsteder med plads til en, to eller flere kister.
Hertil kommer cirka 30 urnegravpladser med plads til 2 urner hvert sted.
 
Prisliste for legataftaler, pasning af gravsted, særlige ydelser, erhvervelse af gravplads/-sted, gravkastning og urnenedsættelse gældende for alle kirkegårde i Skanderborg provsti kan ses her : link til prisliste 2021
 
 
Vejledende takster for brug af kirke for ikke-folkekirkemedlemmer kan også ses
på ovennævnte link.
Alling Kirke, Ringvej 35A, Alling, 8680 Ry