Kirkegården

Prisliste 2018 alle ydelser Skanderborg provsti
Siden er under oprettelse. Eventuelle spørgsmål vedrørende kirkegården og takster for brug af kirke og kirkegård kan rettes til graveren, Runa Olesen, tlf.29891376 og kirkeværgen, Lisbeth Graae, tlf. 61792786.
 
 
Alling kirkegård har pt cirka 200 kistegravpladser, som er fordelt på gravsteder med plads til en, to eller flere kister.
Hertil kommer cirka 30 urnegravpladser med plads til 2 urner hvert sted.
 
Prisliste for legataftaler, pasning af gravsted, særlige ydelser, erhvervelse af gravplads/-sted, gravkastning og urnenedsættelse gældende for alle kirkegårde i Skanderborg provsti kan ses her :  Link til prisliste 2019
 
 
Vejledende takster for brug af kirke for ikke-folkekirkemedlemmer kan også ses
på ovennævnte link.
Alling Kirke, Ringvej 35A, Alling, 8680 Ry