påskeblomster

Det sker i Alling kirke

Gudstjenester og andre
arrangementer i Alling kirke, her
 
Næste gudstjeneste i
Alling kirke er
5.søndag efter påske
søndag d.9/5 kl.9.30
v/en af præsterne fra Ry
 
 Kære alle
Her kommer helligdagens refleksion.
 
Med venlig hilsen
Benjamin Würtz Rasmussen
Sognepræst i
Dover-Alling-Tulstrup Pastorat
T 8689 1417 | E bwk@km.dk
 
 

 

- Gudstjenester Tulstrup og Dover kirker

Link til gudstjenesteliste marts-maj her
 
Kristi himmelfartsdag,
13.maj
er der gudstjeneste i
Tulstrup kirke kl.11.00 
 
6.søndag efter påske
16.maj
 er der gudstjeneste i
Dover kirke kl.9.30
og i
Tulstrup kirke kl.11.00
 
 
 
 Billede fra refleksion til skærtorsdag, 1.april 2021.
 
 
Link til den digitale udgave af
det fælles sogne/kirkeblad her
 

Hvad gør man, når...

               dagens ord
 
 
 

velkommen
 
 
 
 
 
 
 
Alling Kirke, Ringvej 35A, Alling, 8680 Ry