Alling kirke i sol

Menighedsmøde i Alling sogn

afholdes søndag d.15.marts

kl.15 i Alling beboerhus

 
MØDET  ER  AFLYST
Alling med sne, i 2014

Det sker i Alling kirke

 
Gudstjenester og andre
arrangementer i Alling kirke, her
 
Gudstjenesteliste for hele pastoratet, her
 
 
15/3 - Højmesse aflyst!
3. søndag i fasten
 
 
 22/3 - Gudstjeneste aflyst!
 Midfaste søndag
 
 

- Mødet på søndag d.15/3 aflyses.

 Der er kommet ny vejledning om Coronatiltag fra kirkeministeriet til biskopperne, og vi må som menighedsråd ikke afholde møder de næste 2 uger.
Endvidere er alle gudstjenester aflyst.

Kirkeministeriet meddeler, at de undersøger muligheden for at udskyde frister for sammenlægning af menighedsråd og godkendelse af årsregnskabet for 2019. (Fristen er p.t. 1. april.)

Vi kan håbe, at det bliver muligt at indkalde og afholde et nyt menighedsmøde i april.  
 
 
Dagsorden for menighedsmødet (som nu er aflyst)
   -  Valg af ordstyrer og referent
   -  Orientering om forslag til sammenlægning af de to menighedsråd
   -  Afstemning om forslag
 
Forslag med begrundelse kan ses via dette link, som er egnet til udskrivning.
 

Hvad gør man, når...

               dagens ord"Dagens Ord" fra folkekirken.dk giver dig hver dag en ny tanke - en velsignelse - en ny salme - en ny mulighed for at skrive en bøn, og læse andres bønner
 
 UDSOLGT!! :-)
PSsst.... - fint arrangement i Dover kirke - udskudt indtil videre - gem billetterne!
Die Herren unplugged og akustisk kl.19.30
Der er fri entre til koncerten, men der kræves billet via http://www.billetsalg.dk - max 4 billetter per bestilling.
Koncerten afholdes med støtte fra menighedsrådene i Dover, Alling og Tulstrup, Skanderborg Festivalklub, Kulturpuljen Skanderborg kommune,
Rival, Svejstrup Østergård og Kvickly, Ry.

 
Alling Kirke, Ringvej 35A, Alling, 8680 Ry