Gudstjenester - og andre begivenheder i Alling kirke

28/1
     Gudstjeneste
     septuagesima
 
9.30
4/2
     Højmesse
     seksagesima
 
11.00
18/2
    Gudstjeneste
    1.søndag i fasten v/JesperHanneslund
 
9.30
4/3
    Højmesse
      3. søndag i fasten
 
 11.00
 11/3
    Gudstjeneste
      Midfaste
 
9.30
29/3
    Højmesse
      Skærtorsdag
 
10.30
2/4
    Højmesse
      2. påskedag
 
 
     
Alling Kirke, Ringvej 35A, Alling, 8680 Ry